Bakkerij Molkwar

Bakkerij Molkwar maakt ambachtelijk bereide koeke!

Molkwarder Koeke is een eerlijke, ambachtelijk bereide koek met een rijke historie. In de straten van het Friese dorpje Molkwerum hangt al bijna honderd jaar de heerlijke geur van versgebakken koek. Boerenzoon Cornelis de Boer nam hier in 1916 de oude bakkerij van zijn tante over. Hij diepte originele Molkwarder koekrecepten op en bracht met succes koekproducten op de markt. Cornelis benutte levensmiddelenwinkeltjes, die toen net in opkomst waren, als een nieuw verkoopkanaal. Met de veerdienst Stavoren-Enkhuizen ‘exporteerde’ hij zijn Friese koek zelfs naar Noord-Holland.

Geen betere koekoven dan de heetwateroven in Molkwar. Cornelis hield hem meer dan 69 jaar in gebruik. Zoon Thijs, die maar liefst 51 jaar in de bakkerij werkte, kende de oven als zijn broekzak. ‘Wij bakten de Ald Molkwar vanillekoek bijvoorbeeld na een reepkoek. De oven stond dan niet meer aan. Maar de hitte van de stenen ovenmuren bakte de Ald Molkwar toch goudgeel gaar’.

En nu, bijna honderd jaar later, zet Folkert Reitsema, met de bakkers van Molkwar de traditie voort. Vele specialiteiten, nog altijd ambachtelijk bereid!

friesland

Friezen binne al ieuwenlang sljocht op koeke. Mar ek toeristen hawwe de koeke ûntdutsen as stevige en smaaklike flaubyt. Jo fine Molkwarder koeke yn Fryslân dêrom yn lytse doarpswinkels likegoed as yn grutte supermerken lykas Albert Heijn, Jumbo, Coöp, C-1000 en Poiesz. Altiten farsk bakt, streekrjocht levere troch de bakkers út Molkwar sels.

Molkwarder Koeke is in earlike, ambachtlik makke koeke mei in rike histoarje. Yn de strjitten fan it Fryske doarpke Molkwar hinget al hast hûndert jier de hearlike rook fan farsk bakte koeke. Boeresoan Cornelis de Boer naam hjir yn 1916 de âlde bakkerij fan syn muoike oer. Hy djippe orizjinele Molkwarder koekeresepten op en brocht mei sukses koekeprodukten op de merk. Cornelis benuttige winkeltsjes mei itensguod, dy’t doe krekt yn opkomst wienen, as in nij ferkeapkanaal. Mei de feartsjinst Starum – Inkhuzen ‘eksportearre’ hy syn Fryske koeke sels nei Noard-Hollân.