Molkwar

Een bezoek aan Molkwar is meer dan de moeite waard

Molkwar is van oorsprong een belangrijke zeevaardersplaats. Door de internationale handel bouwde Molkwar, net als Hylpen, een eigen cultuur, met een eigen taal, klederdracht en schilderkunst. Het dorp was om 2 redenen in de zeventiende en achttiende eeuw bekend in Friesland en ver daar buiten. Ten eerste werd er een dialect gesproken dat, net als het dialect van Hylpen, beschouwd werd als het echte Frysk. Het schijnt dat er vroeger zelfs buitenlanders naar Hylpen en Molkwar kwamen om de taal te leren.
Tegenwoordig komen velen van buiten Friesland om de echte Molkwarder Koeke naar Molkwar!